马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
De Romeinen 作者: Mind Map: De Romeinen

1. het colosseum

2. het centrum

3. het Romeinse rijk

4. Uniek

5. kolossaal

6. het openluchttheater

7. ontstaan

8. Voor/ na Christus

9. de oever

10. stichten

11. zompig (moerassig)

12. bezetten

13. heer en meester zijn

14. de verharde wegen

15. besturen

16. de tempel

17. de keizer

18. macht

19. de bron, de fontein

20. de villa

21. het aquaduct

22. het mozaïek

23. spectaculair

24. de gladiator

25. rijkdom

26. de opgraving

27. de thermen