Opsummering af emnevalg

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Opsummering af emnevalg 作者: Mind Map: Opsummering af emnevalg

1. Religion

1.1. Kristendom/katolisme

1.2. Islam

1.3. Jødedom

1.4. Hinduisme/ buddhisme

2. Ateisme

2.1. Videnskabeligt

2.1.1. Fundametal viden indenfor Ateisme. Mennesket blev skabt af naturen.

2.1.2. Big Bang

3. Problemfomulering

3.1. Problem med tro

3.2. Kan man få et godt liv, hvis man kender formålet med livet og hvis gud er svaret, hvad er spørgsmålet så?

4. Livsfilosofi og etik