Verzamelen van informatie

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Verzamelen van informatie 作者: Mind Map: Verzamelen van informatie

1. Iedere adviseur geeft hier op een eigen manier invulling aan

2. Doelstellingen

2.1. Verzamelen van informatie die op een later moment gebruikt kan worden bij een concreet advies of notitie

2.2. Stroomlijnen eigen werkproces

3. Voorbeelden

3.1. Verzamelen van kamerbrieven, rapporten, stukken van externen e.a.

3.2. Aantekeningen / markeringen bij deze stukken

3.3. Overleggen (buiten de vaste IPO-structuur) en telefoongesprekjes: aantekeningen, actiepuntenlijstjes, korte verslagen

3.4. Eigen actiepuntenlijstjes

3.5. Brainstormen

4. Kenmerken / vereisten

4.1. Zelf keuze maken

4.1.1. device

4.1.2. App / software

4.2. Bij voorkeur digitaal

4.3. "On the go"verzamelen en beschikbaar hebben in de IPO werkomgeving

4.4. Ook aantekeningen behorend bij stukken moeten opgeslagen kunnen worden

4.5. De adviseur moet de mogelijkheid hebben om informatie te delen

5. Hoe gaat het nu?

5.1. Op papier / notities

5.2. Persoonlijke mappen op de G schijf

5.3. Standaard apps op de iPad

5.4. Andere apps

5.4.1. Evernote

5.4.2. Dropbox

5.4.3. Google Docs

5.4.4. Mindmap programma's

5.5. Aandachtspunten

5.5.1. Er kan geen software op de werkomgeving worden geïnstalleerd