Evaluering af Projekt Liv

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Evaluering af Projekt Liv 作者: Mind Map: Evaluering af Projekt Liv

1. Proces

1.1. fint

1.2. lært noget om samarbejde

2. Fagligt indhold

2.1. fint

2.2. for lidt tid

3. Produkt

3.1. godt

3.2. velskrevet

4. Fremlæggelse

4.1. godt

4.2. god oplæsning af novelle

4.3. sæt sig godt ind i tingene - så det nemmere at snakke frit

5. Erfaringer

5.1. mere tid til produkt

5.2. pas på man ikke får for meget

5.3. sæt sig godt ind i tingene - så det nemmere at snakke frit

5.4. hårdt med samarbejde