Dienstverlening

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Dienstverlening 作者: Mind Map: Dienstverlening

1. beroepen en functies

1.1. politiewerknemer

1.1.1. agent

1.1.2. hoofdagent

1.1.3. aspirant

1.1.4. brigadier

1.1.5. surveillant

1.2. Ambulancepersoneel

1.2.1. ambulanceverpleegkundige

1.2.2. zorgambulancebegeleider

1.2.3. ambulancechauffeur

1.3. Brandweer

1.3.1. hoofdcommandeur

1.3.2. hoofdbrandweer

1.3.3. brandwacht

1.3.4. algemene/ aspirant functie

1.4. BOA

1.4.1. parkeercontroleur

1.4.2. leerplichtambtenaar

1.4.3. handhaver

1.4.4. conducteur

1.4.5. boswachter

2. Kenmerken

2.1. waakzaam

2.2. dienstbaar

2.3. geduldig

2.4. vriendelijk

2.5. hulp

3. Risico's

3.1. Bedreigingen

3.2. Geweld

3.3. Trauma's

3.4. Gewond raken

3.5. Burgers zien overlijden/gewond raken