Instemmingsrecht art 27 WOR Wijzigen, opstellen, afschaffen personele regelingen/betreft altijd v...

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Instemmingsrecht art 27 WOR Wijzigen, opstellen, afschaffen personele regelingen/betreft altijd voorgenomen besluiten voor alle/groepen medewerkers CAO/ATW zijn leidend 作者: Mind Map: Instemmingsrecht art 27 WOR Wijzigen, opstellen, afschaffen personele regelingen/betreft altijd voorgenomen besluiten voor alle/groepen medewerkers   CAO/ATW zijn leidend

1. d Arbocontracten, reintegratie, arboomstandigheden, ziekteverzuim, RIE, PvA

2. a Pensioen/spaarwinst

3. b Arbo regelingen arbeidstijden, rust, vakantie, roosters

4. c FWS beloning, berekening waardering

5. e Ontslag, aanstelling, bevorderingsbeleid, privacy, gelijke behandeling

6. f Personeelsopleiding

7. g Beoordelingsystemen

8. h Bedrijfsmaatschappelijkwerk

9. i Werkoverleg, bevoegdheden, doel, werkwijze

10. j Klachtenregeling, procedure bewaking

11. k Privacy bescherming

12. l Personele controle systemen, prikklok, camera, email

12.1. zorgvuldigheid, redenen, in kennis stellen