Dinlerin Tasnifi

Dinler

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Dinlerin Tasnifi 作者: Mind Map: Dinlerin Tasnifi

1. Tanrı Kavramına Göre

1.1. Tek Tanrılı Dinler (İlâhi Dinler)

1.2. Dülist Dinler (Mecûsilik)

1.3. Çok Tanrılı Dinler (Eski Yunan, Mısır ve Roma Dinleri)

1.4. Tanrı Konusunda Açık ve Net Olmayanlar (Budizm, Şintoizm)

2. Din Mensuplarına Göre

2.1. Hak Dinler (İslam, Hristiyanlık)

2.2. Bâtıl Dinler (Sabiîlik)

3. Mesajına Göre

3.1. Evrensel Dinler (İslam)

3.2. Millî Dinler (Yahudilik)

4. Yayıldıkları Coğrafyaya Göre

4.1. Asya Dinleri

4.2. Avrupa Dinleri

4.3. Afrika Dinleri