Social Work ethische stromingen

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Social Work ethische stromingen 作者: Mind Map: Social Work ethische stromingen

1. Deugdenethiek

1.1. karakter

1.1.1. opvoeding

1.1.1.1. betrouwbaarheid

1.1.1.1.1. eerlijkheid

1.2. moed

1.2.1. humor

1.2.1.1. rechtvaardigheid

2. Gevolgenethiek

2.1. Gevolg van het handelen

2.1.1. teleologie

2.1.1.1. morele waarde

2.1.1.1.1. consequenties

3. Beginselenethiek

3.1. Waar is het begonnen?

3.1.1. handeling zelf staat centraal

3.1.1.1. Mag dit?

3.1.1.1.1. Plicht