fysieke (over)belasting

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
fysieke (over)belasting 作者: Mind Map: fysieke (over)belasting

1. niet ergonomisch werken

2. te zwaar tillen

3. verkeerde hulpmiddelen gebruiken

4. verkeerd tillen

5. overbelasting

6. te weinig rust nemen