Mind Map Geschiedenis Social Work

social work

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Mind Map Geschiedenis Social Work 作者: Mind Map: Mind Map Geschiedenis Social Work

1. Social Work 19e eeuw

1.1. Paternalisme 1945-1965

1.1.1. Emancipatie 1965-1980

1.1.1.1. Zakelijke aanpak 1980-1990

1.1.1.1.1. Bemoeizorg 1990-2005

1.2. Opkomt social casework

1.2.1. Verandering maatschappelijke sctucturen

1.2.1.1. Herbezinning op de beroepshouding

1.2.1.1.1. Wijkaanpak

1.3. Professionalisering sociaal werk

1.3.1. Activeren van individuen en groepen

1.3.1.1. Eigenkracht en zelfregie staan centraal

1.3.1.1.1. 8 bakens welzijn nieuwe stijl(2009)