Planlægning af Koloniudstillingen

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Planlægning af Koloniudstillingen 作者: Mind Map: Planlægning af Koloniudstillingen

1. Historisk scenarie

1.1. FM: Praktiske erfaringer, indsigt, identifikation

1.2. Historiebrug

1.2.1. Eksistentiel

1.2.1.1. Historisk empati

1.2.1.1.1. Perspektivskifte

1.2.1.1.2. Historisk kontekstualisering

2. Præsentation og formål

2.1. Måde at arbejde med aktører og årsagsforklaringer

3. Læremidlet ift. forløbet

3.1. Fordele

3.1.1. Nuancering

3.2. Udfordringer

3.2.1. Krævende forhåndsviden