Diversitat a l'aula

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Diversitat a l'aula 作者: Mind Map: Diversitat a l'aula

1. Detecció

2. Família

3. Alumnes

4. Professorat

5. Agències Socials

6. Intervenció

7. Recursos a l'aula

8. Seguiment individual

9. Activitats de cohesió

10. Prevenció

11. Adaptació llibres de text

12. Proves amb dificultat adaptada

13. Excersisis d'aula adaptats

14. Tutories amb els tutors i professorat

15. Formació al professors

16. Formació als pares

17. Formació als alumnes

18. Què és?

19. És un problema de la falta d'adaptació del professorat a les necesitats individuals dels alumnes. També pot haver-hi problemes entre els alumnes que perjudiquin a la cohesió com a clase.