马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
23 OVC Dingen 作者: Mind Map: 23 OVC Dingen

1. 1. Welke waarde (vlgs lijst RJ Simons) heeft dit ding?

1.1. achtergrondinformatie

1.2. antwoordformulier

2. 2. Wat zou je ermee kunnen doen in jouw les? Op het digibord, in een opdracht voor de leerlingen, om informatie aan te bieden enz.?

2.1. antwoordformulier

3. 4. Wat moet je weten/kunnen/organiseren om dit lesidee uit te werken. Geef waar mogelijk aan hoe en met de hulp van wie je dit kunt realiseren.

3.1. antwoordformulier

4. 3. Hoe kan je dit Ding inzetten voor het ontwikkelen om leerlingen mediawijs te laten worden op het gebied van content, contact en/of creatie? Beschrijf per 'C' wat de leerling ermee kan leren.

4.1. achtergrondinformatie

4.2. antwoordformulier