Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
12_Trektheorieën создатель Mind Map: 12_Trektheorieën

1. icons by icon8

2. Gordon Allport

2.1. persoonlijkheidstrekken van een persoon

2.1.1. Trekken zijn de gedragskenmerken die in het binnenste ontstaan en doen ons in bepaalde omstandigheden op een bepaalde manier handelen

2.1.2. Jungs typologie

2.1.2.1. categorieën waar individuen al dan niet in passen

2.1.3. Trekken zijn karakteristieken die elk individu tot op zekere hoogte bezit

2.1.4. twee methoden om persoonlijkheden te classificeren

2.2. biografie

2.2.1. 1897 geboren te Indiana

2.2.2. geïnteresseerd in de sociale ethiek en door toedoen van zijn broer in de psychologie

2.2.3. voornaamste vertolkers van de Europese psychologie in de Verenigde Staten

2.2.4. grootste persoonlijkheidstheoreticus buiten de psychoanalyse

2.3. individualiteit

2.3.1. persoonlijkheid wordt opgebouwd aan de hand van trekken

2.3.2. dynamisch innerlijke organisaties van die psychofysische systemen die het karakteristieke gedrag en denken van het individu bepalen

2.3.3. krachten die de mens aanzetten om te doen wat hij doet

2.3.4. “centrale trekken”

2.3.4.1. agressief, extravert, sportief, ongevoelig, zelfvertrouwen

2.3.5. “oppervlakkige trekken”

2.3.5.1. begrensd en werken niet in de hele persoonlijkheid door

2.3.5.2. bepaalde talenten of tics die onder specifieke omstandigheden aan de oppervlakte komen

2.3.6. “kardinale trekken"

2.3.6.1. niet iedereen een kardinale trek heeft

2.3.6.2. de hele persoon hierdoor gedomineerd

2.3.7. ieder mens uniek

2.3.7.1. persoonlijkheid beschouwt als “individualiteit”

3. Raymond Cattell

3.1. biografie

3.1.1. 1905 in Midden-Engeland geboren

3.1.2. aanraking met gewonden - aanleiding om een erg serieuze man te worden die nauwelijks vakantie nam

3.1.3. interesse voor scheikunde stamt reeds uit zijn jeugd

3.1.4. op vijftienjarige leeftijd toelatingsexamen van de Cambridge University

3.1.5. na amper drie jaar studeren, behaalde hij cum laude in de natuur- en scheidkunde

3.1.6. psychologie aan de London University doordrongen van het gedachtengoed van Spearman

3.1.6.1. grondlegger van de algemene factor van intelligentie (de G-factor) en de factoranalyse

3.1.7. gefascineerd door persoonlijkheidstests alsook door intelligentietests als deel van de persoonlijkheid

3.1.8. Cattell ontwierp op zijn beurt een projectieve persoonlijkheidstest en diverse intelligentietests

3.1.9. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde hij de personeelselectietesten voor het Amerikaanse leger

3.2. trekken ontdekken via factoranalyse

3.2.1. persoonlijkheid is opgebouwd uit universele trekken, geen individuele trekken

3.2.2. ontleent hij aan de idee van de scheikundige elementen

3.2.2.1. taak van de persoonlijkheidspsycholoog om te ontdekken welke specifieke hoeveelheden van universele trekken voor komen

3.2.2.2. kwantitatieve methode

3.2.2.3. methodologische idee

3.2.3. aantal papier-en-potlood-tests

3.2.3.1. zoals de 103 periodieke elementen

3.2.3.2. steevaste persoonlijkheidstrekken te detecteren

3.2.4. Leven-gegevens

3.2.4.1. andere persoon

3.2.4.2. persoonlijkheidseigenschappen

3.2.4.3. ijver, volharding, stiptheid, samenwerking

3.2.5. Questionnaire gegevens of vragenlijsten

3.2.5.1. proefpersoon zichzelf

3.2.5.2. cijfer toe te kennen voor de wijze waarop hij/zij zich in het algemeen gedraagt

3.2.6. Test-gegevens die uit opgaven bestaan waarmee de prestatie van een proefpersoon kan vastgelegd worden

3.2.7. onderscheidt Cattell 40 clusters die hij “oppervlaktetrekken”

3.2.8. “fundamentele trekken”, primaire bestanddelen van de persoonlijkheid en de bouwstenen van alle oppervlaktetrekken

3.2.9. “16-PF-test” of de “16 persoonlijkheidsfactorentest”

3.2.9.1. het testresultaat de diverse aspecten van de persoonlijkheid van de testpersoon