Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
BHS 20 april 2010 создатель Mind Map: BHS 20 april 2010

1. LÄRMILJÖER (40 min)

1.1. Utvecklingen av lärmiljöer (fyska, digitala aspekter) i bibliotekssammanhang mer generellt (om begreppet och trenden, vad är nytt och kanske hur du ser på historiska kopplingar till folkbibliotekets uppdrag och funktioner) och specifikt utifrån dina egna engagemang,

1.1.1. BildaNätverk

1.1.1.1. Kista

1.1.1.2. Östergötland

1.1.1.2.1. Digitala klyftor

1.1.1.3. Malmö

1.1.1.4. Kortedala

1.2. FYSISKA

1.2.1. begrepp

1.2.2. trend

1.3. DIGITALA

1.3.1. begrepp

1.3.2. trend

1.3.2.1. virtuella världar

1.3.2.1.1. second life efter hypen

1.3.2.2. AR

1.3.2.3. PLE

1.3.2.4. lokalisering

1.3.2.4.1. geopositionering

1.3.2.5. sociala nätverk

1.3.2.5.1. Ning

1.3.2.6. no more free lunches

1.3.2.6.1. NING

1.3.2.6.2. Facebook

1.3.2.6.3. Twitter

1.3.2.7. statusuppdateringar som intranät och lärmiljö

1.4. historiska kopplingar till folkbibliotekens uppdrag och funktioner

1.4.1. UNESCO

1.5. kollaborativt lärande

2. SOCIALA MEDIER (40 min)

2.1. Utvecklingen och användningen av sociala medier i bibliotekssammanhang ur ett mer allmänt perspektiv - också här med anknytning till egna engagemang.

3. intro

3.1. demolition

3.1.1. 1