Klascommunicatie

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Klascommunicatie создатель Mind Map: Klascommunicatie

1. Interactie

1.1. publiek betrekken

1.1.1. interactie: klasgesprek

1.1.2. integratie eigen leefwereld

1.1.3. zo veel mogelijk leerlingen aan bod

1.2. inspelingsvermogen, aandacht voor FB en flexibiliteit

1.3. contact

1.3.1. oogcontact

1.3.1.1. ooghoogte

1.3.1.2. met alle leerlingen

1.3.1.2.1. feedback

1.3.1.2.2. betrekken

1.3.1.2.3. benaderbaar en aanspreekbaar

1.3.2. afstand

1.3.3. benaderbaar en aanspreekbaar

1.4. a

1.4.1. open lichaamshouding

1.4.2. uitstraling

1.4.3. authentiek: het volledige plaatje van verbale en non-verbale communicatie klopt

2. non-verbale overdracht en ondersteuning

2.1. media

2.1.1. weinig gebruik van media

2.1.2. schoolbord

2.1.2.1. kernbegrippen

2.2. gebruik van ruimte

3. vertelling

3.1. aandachtstrekkers

3.1.1. anekdote

3.1.1.1. Sterke opener

3.1.2. humor

3.1.2.1. prikkelend

3.1.2.2. focuspunt

3.1.3. stemvolume

3.1.3.1. krachtig gebruik

3.1.3.1.1. aandacht leerlingen

3.1.3.1.2. ook ter ondersteuning vertelling

3.2. structuur

3.2.1. TTT

3.2.1.1. chaos >< werken met geordend materiaal

3.2.1.2. Afbakening structuur

3.3. begrijpelijkheid

3.3.1. opbouw vertelling

3.3.1.1. vraagstelling leerlingen

3.3.2. pas je taalgebruik aan leerling aan

3.3.2.1. Taalgericht lesgeven

3.3.2.2. Synoniemen

3.3.3. concretisering

3.3.3.1. intergratie leefwereld

3.3.3.2. nodig leerlingen uit context aan te brengen

3.3.4. verbale communicatie

3.3.4.1. spreek rustig >< snel

3.3.4.2. articuleer duidelijk

4. Besluit:

4.1. Eevenwicht

4.1.1. Non-Verbale

4.1.2. Verbale

4.1.3. visuele hulpmiddelen

4.2. Goed klasmangement