Chương trình thi đua 2022

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Chương trình thi đua 2022 создатель Mind Map: Chương trình thi đua 2022

1. 1.HOẠT ĐỘNG NHẬN THƯỞNG TO

1.1. THỜI GIAN:01/11/2022 – 29/11/2022

1.2. ĐỐI TƯỢNG: FA/UM+

1.3. YÊU CẦU: FYP trong từng giai đoạn >=20 triệu

1.3.1. THƯỞNG:

1.3.1.1. 01/11-14/11 :20% x FYC từng dai đoạn

1.3.1.2. 15/11-29/11 :12% x FYC từng dai đoạn

2. 2.TĂNG TỐC NHANH - VỀ ĐÍCH SỚM CÙNG MDRT

2.1. THỜI GIAN: tháng 11/2022

2.2. ĐỐI TƯỢNG: FA/UM+

2.3. YÊU CẦU:

2.3.1. FYP tháng 11 >= 65 triệu và YTD FYP >=590 triệu

2.3.1.1. --THƯỞNG :1 Voucher du lịch trị giá 5 triệu đồng

2.3.2. FYP tháng 11>=65 triệu

2.3.2.1. --THƯỞNG :1 Voucher du lịch trị giá 2 triệu đồng

3. 3.X2 FYC HỘI NGHỊ ĐẠI LÝ VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI LÝ TINH HOA 2023

3.1. THỜI GIAN:01/11/2022 – 14/11/2022

3.2. ĐỐI TƯỢNG: FA/UM+

3.3. THƯỞNG : X2 FYC trong thời gian thi đua

4. 4.X2 CC XÉT TIÊU CHUẨN DANH HIỆU FC 2023

4.1. THỜI GIAN:11/2022 – 12/2022

4.2. ĐỐI TƯỢNG: FA/UM+

4.3. THƯỞNG : X2 CC trong thời gian thi đua

5. 5.KHỞI ĐỘNG NHANH THÁNG 11

5.1. THỜI GIAN:11/2022

5.2. ĐỐI TƯỢNG: FA/UM+ mới tháng 11/2022

5.3. YÊU CẦU: TỔNG FYC tháng 11/2022 >= 3 triệu đồng

5.3.1. THƯỞNG :500.000VND

6. 6.MỞ RỘNG TIÊU CHUẨN THAM DỰ ĐỈNH CAO DANH VỌNG 2022

6.1. THỜI GIAN:11/2022

6.2. ĐỐI TƯỢNG: FA/UM+

6.3. KHÁCH HÀNG THAM DỰ tiêu chí mở rộng

6.3.1. 4. 01 người thân mỗi Đại lý/ UM+ Đạt TOT 2023/ COT 2023

6.3.2. 5. Đại lý/ UM+ Đạt MDRT 2023 /FC 2023 và FYP MIN 750 triệu VND ( KQSX đến hết 11/2022)

6.3.3. 6. pMBA 2023 Hoặc pMBA 2022 & pMBA 2023 (căn cứ kết quả đến hết tháng 12/2022)

7. 7.ĐỒNG HÀNH KHỞI NGHIỆP

7.1. THỜI GIAN:11/2022

7.2. ĐỐI TƯỢNG: Nhà tuyển dụng (FA/UM+)

7.3. YÊU CẦU:

7.3.1. số Lượng FA/UM+mới có hoạt động >=2

7.3.1.1. THƯỞNG 60%FYC từ các FA/UM+ 3M

7.3.2. số Lượng FA/UM+mới có hoạt động =1

7.3.2.1. THƯỞNG 50%FYC từ các FA/UM+ 3M

8. 8.CTTD KHÁC

8.1. FTA

8.1.1. Chương trình chuyển đổi FTA

8.1.2. Chào FTA

8.1.3. TVTC A+ Gold

8.2. FA/ UM+

8.2.1. HN MDRT Toàn Cầu 2022

8.2.1.1. Bứt phá bản thân nâng tầm tri thức

8.2.2. HN GAMA Hoa Kỳ 2023

8.2.2.1. Đỉnh cao danh vọng 2022

8.2.3. HN Đại lý 2023 - Singapore

8.2.3.1. Huấn luyện đặc biệt dành cho MBA – Malaysia

8.2.4. Vượt thách thức vững thành công

8.2.4.1. HN GAMA ASIA 2023

8.2.5. HN Đại lý Tinh Hoa 2023