อารมณ์ของมนุษย์กับการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
อารมณ์ของมนุษย์กับการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ создатель Mind Map: อารมณ์ของมนุษย์กับการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

1. ความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงาน (Stress) ส่งผลให้การแก้ปัญหามีความยุ่งยากมากขึ้น

2. ผู้ใช้ที่มีความผ่อนคลาย (Relaxed User) อาจยอมรับข้อผิด พลาดของโปรแกรมได้บ้าง

3. การออกแบบที่มีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจจะช่วยเพิ่มผลประสิทธิภาพในเชิงบวกได้