Veldwerk strand en duin 1

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Veldwerk strand en duin 1 создатель Mind Map: Veldwerk strand en duin 1

1. Aanslibbingskust

1.1. Regressie

1.1.1. Veen

1.2. Transgressie

1.2.1. Sedimentatie

1.2.1.1. Eolische afzettingen

1.2.1.1.1. Verstuiving

1.2.1.1.2. Duinvormen

2. Afbraakkust

2.1. Erosie

2.2. Klifkusten

3. Dynamisch kustbeheer

3.1. Nieuw duinmassief

3.1.1. Nieuwe zeereep

3.1.2. Natuurontwikkelingen

3.1.2.1. Vegetatie

3.1.2.1.1. Lage dichtheid

3.1.2.2. Stuifsleuf

3.1.2.2.1. Eolische afzettingen landinwaarts

4. Traditioneel kustbeheer

4.1. Oud duinmassief

4.1.1. Oude zeereep

4.1.2. Vegetatie

4.1.2.1. Helmgras

4.1.2.2. Hoge dichtheid

5. Zoetwaterbel