เล่าเรื่องเมืองไทย

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
เล่าเรื่องเมืองไทย por Mind Map: เล่าเรื่องเมืองไทย

1. วิถีชีวิต

1.1. ภาคเหนือ

1.1.1. ชนเผ่า

1.1.2. อาศัยอยู่ตามเนินเขา

1.1.3. อาศัยรวมกันเป็นกลุ่ม

1.2. ภาคอีสาน

1.2.1. ความเชื่อ

1.2.2. ทำการเกษตร

1.2.3. ครอบครัวขยาย

1.3. ภาคกลาง

1.3.1. ทำการเกษตร

1.3.2. การทำงานในเมือง

1.3.3. สังคมเดี่ยว

1.4. ภาคใต้

1.4.1. ทำการประมง

1.4.2. ใช้ภาษายาวี

1.4.3. ความเชื่อ

2. สถานที่ท่องเที่ยว

2.1. ภาคเหนือ

2.1.1. อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2.1.2. ดอยอินทนนท์

2.1.3. พระธาตุดอยสุเทพ

2.2. ภาคอีสาน

2.2.1. ภูกระดึง

2.2.2. ปราสาทหินพนมรุ้ง

2.2.3. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์

2.3. ภาคกลาง

2.3.1. ภูเขาทอง

2.3.2. วัดพระแก้ว

2.3.3. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

2.4. ภาคใต้

2.4.1. เกาะนางยวน

2.4.2. เกาะพีพี

2.4.3. แหลมโตนด

3. ขนบธรรมเนียมประเพณี

3.1. ภาคเหนือ

3.1.1. ประเพณีปล่อยโคม

3.1.2. ประเพณีลอยกระทงสาย

3.1.3. ประเพณีไหว้พระธาตุดอยตุง

3.2. ภาคอีสาน

3.2.1. ประเพณีผีตาโขน

3.2.2. ประเพณีบุญบั้งไฟ

3.2.3. ประเพณีไหลเรือไฟ

3.3. ภาคกลาง

3.3.1. พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

3.3.2. ประเพณีวิ่งควาย

3.3.3. ประเพณีแข่งเรือ

3.4. ภาคใต้

3.4.1. ประเพณีชิงเปรต

3.4.2. ประเพณีถือศีลกินเจ

3.4.3. ประเพณีขักพระ

4. อาหาร

4.1. ภาคเหนือ

4.1.1. น้ำพริกหนุ่ม

4.1.2. แคบหมู

4.1.3. ไส้อั่ว

4.2. ภาคอีสาน

4.2.1. ลาบ

4.2.2. น้ำตก

4.2.3. ส้มตำ

4.3. ภาคกลาง

4.3.1. น้ำพริกกะปิ

4.3.2. ขนมจีนแกงเขียวหวาน

4.3.3. แกงเลียง

4.4. ภาคใต้

4.4.1. น้ำบูดู

4.4.2. แกงไตปลา

4.4.3. สะตอ