Communiceren voor een klas?

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Communiceren voor een klas? por Mind Map: Communiceren voor een klas?

1. Do's

1.1. Neem een rustige en ontspannen houding aan

1.2. Loop rond in de klas

1.3. Gebruik af en toe wat humor

1.4. Controleer regelmatig of iedereen nog mee is

1.4.1. Stel gerichte vragen

1.5. Gebruik ondersteunend materiaal

1.5.1. Prezi's, Powerpoints, ...

1.5.2. Afbeeldingen, teksten, ...

1.5.3. Audio- en videofragmenten

1.6. Verzorg je taal- en stemgebruik

1.6.1. Articuleer duidelijk

1.6.2. Vermijd regionale klanken en uitspraken

1.6.3. Gebruik intonatie om zaken te beklemtonen

1.7. Zorg voor voldoende variatie

1.7.1. Wissel af tussen doceren en activeren

1.7.2. Maak gebruik van verschillende soorten oefeningen

1.7.2.1. Luisteroefeningen

1.7.2.2. Spreekoefeningen

1.7.2.3. Schrijfoefeningen

1.7.2.4. Andere

2. Efficiënte communicatie is...

2.1. Persoonlijk

2.1.1. Betrek iedere leerling in de les

2.2. Interactief

2.3. Gestructureerd

2.4. Constructief

2.4.1. Geef positieve feedback

2.4.1.1. Leerlingen mogen niet bang zijn om fouten te maken

3. Don'ts

3.1. Spring niet van de hak op de tak

3.1.1. Zorg voor een duidelijke structuur

3.2. Ga niet te vlug over de leerstof

3.2.1. Zorg voor voldoende herhaling

3.3. Overloop niet gewoon het handboek

3.3.1. Stem de oefeningen af op de leefwereld van de cursisten

3.4. Spreek niet te snel of te traag

4. Uitdagingen?

4.1. Het inschatten van de beginsituatie

4.1.1. Leren inschatten wat de mogelijkheden zijn van de leerlingen

4.1.2. Leren inspelen op eventuele problemen

4.2. Het onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken

4.2.1. Een keuze leren maken tussen wat wel belangrijk is en wat niet wanneer je in tijdsnood komt

5. Tips

5.1. Maak heldere afspraken om problemen te vermijden

5.2. Omgaan met (inter)culturele verschillen?

5.2.1. Anderstalige cursisten?

5.2.1.1. Gebruik non-verbale communicatie (gebaren, ...) wanneer taal tekortschiet

5.2.2. Oudere cursisten?

5.2.2.1. Voorzie extra studiemomenten (bv. tijdens de pauze, op het einde van de les, ...)

5.2.3. Armere cursisten?

5.2.3.1. Deel zelf papieren versies uit van je cursus aan die mensen die geen pc hebben