Communiceren voor de klas

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Communiceren voor de klas por Mind Map: Communiceren voor de klas

1. KLASMANAGEMENT

1.1. Aandacht trekken

1.2. Regels doen naleven

1.3. Klas stil krijgen

2. EFFICIËNT COMMUNICEREN

2.1. Interesse en aandacht wekken

2.1.1. Voldoende afwisseling

2.1.2. Leerlingen betrekken en tot actie aanmanen

2.1.3. Inspelen op leefwereld leerlingen

2.2. Duidelijkheid scheppen

2.2.1. Voldoende herhaling

2.2.2. Snelheid aanpassen aan noden groep (heterogeniteit)

2.2.3. Taal aanpassen aan noden groep (diversiteit)

2.2.4. Structuur scheppen

2.2.4.1. Voor een overzichtelijk en rustig klaslokaal zorgen

2.3. Feedback benutten

2.4. Efficiënte technische ondersteuning benutten

2.4.1. Kan de Ipad het onderwijs veroveren?

3. NON-VERBALE COMMUNICATIE

3.1. Open lichaamshouding

3.2. Rustige stemintonatie

3.3. Rustige, zelfzekere houding

3.4. Oogcontact met alle leerlingen

4. To do or not to do

4.1. TIPS EN ADVIEZEN

4.1.1. Aanpassen aan het niveau van doelpubliek: hun leefwereld gebruiken

4.1.2. Positief bekrachtigen

4.1.3. Aandacht hebben voor de inbreng van de leerlingen

4.1.4. Jezelf blijven, je niet anders voordoen dan je bent

4.1.5. Leren aanvoelen hoe ver je kan gaan met een klasgroep, hoe je als leraar het evenwicht vindt tussen afstand en nabijheid

4.1.6. Je stem goed verzorgen

4.1.7. Raad durven vragen aan meer ervaren collega's

4.2. UITDAGINGEN

4.2.1. Grenzen stellen

4.2.2. Consequent zijn

4.2.3. Feedback leerlingen serieus nemen, zonder eigen lesdoelstellingen uit het oog te verliezen

4.2.4. Heterogene klasgroep goed leren inschatten

4.2.5. Jezelf tijd geven om te groeien

4.2.6. Uit je fouten uit het verleden leren en jezelf verbeteren bij aanvang van een nieuwe werkopdracht

4.2.7. Verplicht jezelf om je leerlingen zo snel mogelijk te leren kennen

4.3. DON'TS

4.3.1. Lessen overmatig aanpassen aan vragen leerlingen

4.3.2. "Uw beroep is geen populariteitswedstrijd"

4.3.3. Steeds luider gaan praten om lawaai in de klas te overstemmen

4.3.4. De hele les volpraten uit angst voor stiltes