activerend direct instructiemodel

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
activerend direct instructiemodel por Mind Map: activerend direct instructiemodel

1. 1. terugblik

1.1. bespreking gemaakt werk

1.2. voorkennis activeren

2. 2. oriëntatie

2.1. onderwerp van de les

2.2. lesoverzicht

2.3. leerdoelen

3. 3. uitleg

3.1. kleine stappen

3.2. heldere taal

3.3. concrete voorbeelden

3.4. materialen

3.5. stappenplannen

3.6. modelleren

3.7. verhogen v.d. moeilijkheidsgraad

3.8. samenvatten

4. 4. begeleide inoefening

4.1. leerlingen onder begeleiding laten oefenen

4.2. korte en duidelijke opdrachten

4.3. verminderen van ondersteuning

4.4. oefenen en dan stof beheersen

5. 5. zelfstandige verwerking

5.1. snelle start

5.2. nakijken

5.3. inhoud is gelijk aan vorige fase

5.4. oplossingsgerichte groepswerken

6. 6. evaluatie

6.1. wat ging goed?

6.1.1. wat ging niet goed?

6.1.1.1. wat doen we de volgende keer beter?

6.2. leerlingen in tweetallen of groepjes evalueren

7. terugblik en vooruitblik

7.1. les in context van lessenreeks

7.2. aangeven onderwerp van volgende les

8. 1-7 Feedback

8.1. regelmatig feedback

8.2. fouten snel corrigeren

8.3. proces feedback