Kommunikation

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Kommunikation por Mind Map: Kommunikation

1. Verbal

1.1. Tale/snakke/diskutere/løse problemer/skænderier

2. Nonverbal

2.1. Kropssprog/ tonefald/ mimik / Påklædning. Alt det vi siger uden brug af ord. De sociale medier bruger også nonverbal kommunikation.

3. Afsender

3.1. Den der forsøger, at aflevere et budskab til modtageren. Når budskabet er afleveret, så bliver man til modtager derefter. Der er flere kanaler, at sende et budskab igennem; mobil, tv, radio, ansigt til ansigt.

4. Modtager

4.1. Både afsender og modtager har et ansvar for, at budskabet bliver forstået korrekt af den modtagende part. Afsenderen er ansvarlig for sin egen kommunikationsstil. Modtager er ansvarlig for at lytte aktivt, og spørge ind til det, hvis der noget som ikke forståes.

5. Aktiv lytning

5.1. I aktiv lytning, er det på skift med en der taler, og en som snakker. Den lyttende part lytter nysgerrigt, virker åben i kropssproget, nikker evt. Aktiv lytning er en pædagogisk metode til at opnå anerkendende kommunikation. Det vigtigt at kunne som pædagogisk assistent.

6. Signalværdi

6.1. Det er lidt en blanding af flere ting, men mest fremtrædende er den nonverbale kommunikation; Ens tøj, hår, evt. tattoo og piercinger, og ens opførsel.

7. Girafsprog

7.1. Det er det positive. - Jeg tænker, Jeg føler, Jeg vil gerne at... Bolden holdes på egen banehalvdel.

8. Ulvesprog

8.1. Dette er/kan være mere negativt. Du er, Du gør, Du gider ikke, Du er bare... Her virker det hurtigt angribende.