Dienstverlening

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Dienstverlening por Mind Map: Dienstverlening

1. beroepen en functies

1.1. politiewerknemer

1.1.1. agent

1.1.2. hoofdagent

1.1.3. aspirant

1.1.4. brigadier

1.1.5. surveillant

1.2. Ambulancepersoneel

1.2.1. ambulanceverpleegkundige

1.2.2. zorgambulancebegeleider

1.2.3. ambulancechauffeur

1.3. Brandweer

1.3.1. hoofdcommandeur

1.3.2. hoofdbrandweer

1.3.3. brandwacht

1.3.4. algemene/ aspirant functie

1.4. BOA

1.4.1. parkeercontroleur

1.4.2. leerplichtambtenaar

1.4.3. handhaver

1.4.4. conducteur

1.4.5. boswachter

2. Kenmerken

2.1. waakzaam

2.2. dienstbaar

2.3. geduldig

2.4. vriendelijk

2.5. hulp

3. Risico's

3.1. Bedreigingen

3.2. Geweld

3.3. Trauma's

3.4. Gewond raken

3.5. Burgers zien overlijden/gewond raken