basic electronics

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
basic electronics por Mind Map: basic electronics

1. computer fundamentals

1.1. Các loại máy tính :supercomputers mainframes minicomputers microcomputer

1.2. các ứng dụng : văn bản, đồ họa,duyệt web,games....

1.3. cấu trúc cơ bản

1.3.1. input : keyboard,mouse....

1.3.2. ouput : headphone,màn hình

1.3.3. memory : thẻ nhớ ,ổ cứng,usb

1.3.4. thiết bị xử lý : CPU

1.3.4.1. ALU

1.3.4.2. CU

1.3.5. cấu tạo PC

1.3.5.1. CPU

1.3.5.2. motherboard

1.3.5.3. Ram

1.3.5.4. thiết bị lưu trữ

1.3.5.5. nguồn cung cấp điện

2. fundamentals of electricity

2.1. điện áp : là nguyên nhân tạo ra dòng điện

2.2. dòng điện

2.2.1. 1 chieu ( DC)

2.2.1.1. mất điện khi truyền tải xa

2.2.2. xoay chiều ( AC)

2.2.2.1. chuyển đổi dễ dàng

2.2.3. cách kiểm tra thông số

2.2.3.1. nhà sản xuất in trên sản phẩm

2.2.3.2. đồng hồ đo điện trở

2.2.3.2.1. đồng hồ cơ : độ chính xác tương đối giá thành rẻ

2.2.3.2.2. đồng hồ điện tử : chính xác hơn đồng hồ cơ giá thành cao hơn

3. điện trở