Informació

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Informació Door Mind Map: Informació

1. Transformació

1.1. Discernir

1.1.1. Informació correcta

1.1.2. Informació incorrecta

1.2. Què fer?

1.2.1. Entendre-la

1.2.2. Aprendre-la

1.2.3. Memoritzar-la

1.2.4. Estudiar-la

1.2.5. Transmetre-la

1.2.6. Altres

2. Cerca

2.1. Llocs

2.1.1. Biblioteca

2.1.2. Escola

2.1.3. Casa

2.1.4. Altres

2.2. Suports

2.2.1. Enciclopèdies

2.2.2. Diccionaris,etc

2.2.3. Internet

2.2.4. Altres

2.3. Eines

2.3.1. Llibres

2.3.2. Ordinadors

2.3.3. Tauletes, Mòbils,etc

2.3.4. Altres

3. Interacció

3.1. Relacions

3.1.1. Persona a persona o persones

3.1.2. Llibres a persona o persones

3.1.3. Suport electrònic a persona o persones

3.2. Compartir-la

3.2.1. Amb ningú

3.2.2. Amb una altra persona

3.2.3. Amb un grup determinat de persones

3.2.4. Amb tothom

3.3. Com fer-ho?

3.3.1. Oralment

3.3.2. Per escrit

3.3.3. On line

3.3.4. Altres