LETS v2

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
LETS v2 Door Mind Map: LETS v2

1. Contactgegevens

1.1. Adres

1.1.1. type

1.1.1.1. "thuis"

1.1.1.2. "kantoor"

1.1.1.3. "andere"

1.1.1.4. "zetel"

1.1.1.4.1. voor groepen

1.1.2. postcode + gemeente

1.1.3. straat

1.1.4. nummer + bus

1.1.5. lat + long

1.1.6. description (free text)

1.2. E-mail

1.3. Facebook

1.4. Telefoon

1.5. Website

1.6. Alleen zichtbaar voor leden van groepen waar je lid bent.

1.7. publiek ?

1.7.1. Alle contactgegevens kunnen privaat gemaakt worden (enkel lid / admin kan zien/bewerken)

2. Groep

2.1. naam

2.2. munt

2.2.1. duim(kes), kassei(en), ...

2.3. aantal per uur

2.3.1. 20, 60 of 100

2.4. contactgegevens

2.4.1. veel

2.5. actief

2.5.1. deactivatie mogelijk

2.6. standaard ondergrens

2.7. standaard bovengrens

3. Transacties

3.1. van

3.1.1. lidmaatschep

3.2. naar

3.2.1. lidmaatschap

3.3. aantal

3.3.1. genormaliseerd op 600/uur

3.4. bericht

3.5. beschrijving

3.6. timestamp

4. Account

4.1. Naam

4.2. alias

4.3. Geboortedatum

4.4. contactgegevens

4.4.1. veel

4.5. profielfoto

4.6. login

4.7. paswoord

4.8. OAuth identiteit

5. Lidmaatschap

5.1. rol

5.1.1. lid / admin

5.2. account

5.3. groep

5.4. saldo

5.4.1. gnormaliseerd op 600/uur

5.5. status

5.5.1. inactief

5.5.2. actief

5.6. admin-comment

5.7. ondergrens

5.8. bovengrens

6. Groepsrelatie

6.1. van

6.2. naar

6.3. rol

6.3.1. is subgroep van