succesvolle communicatie voor de klas

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
succesvolle communicatie voor de klas Door Mind Map: succesvolle communicatie voor de klas

1. essentie!

1.1. kwam de boodschap door?

1.1.1. OVERZICHT

1.1.2. HERHAAL, herhaal, herhaal, herhaal

1.1.3. FEEDBACK

1.1.3.1. verbaal: stel vragen

1.1.3.2. niet-verbaal: let op reacties

2. problemen

2.1. blijf kalm

2.2. richt je tot de probleemcursist persoonlijk en spreek rustig

2.3. maak oogcontact en spreek cursist persoonlijk aan

2.4. formuleer je opdracht positief: vermijd "Je mag niet ..."

2.5. formuleer duidelijk en ondubbelzinnig

3. tips

3.1. respectvolle, open en eerlijke communicatie

3.2. formuleer je verwachtingen positief

3.3. loof en bevestig

3.4. hou oogcontact en gebruik je body language optimaal

3.5. wacht tot iedereen binnen is

3.6. afsluiten van de les

3.7. evalueer jezelf regelmatig

4. communicatie

4.1. verbaal

4.1.1. duidelijke boodschap

4.1.2. goed stemgebruik

4.1.3. duidelijke uitspraak

4.1.4. (aan)gepaste woordenschat

4.2. niet-verbaal

4.2.1. gebruik de ruimte

4.2.1.1. beweeg

4.2.1.1.1. foto

4.2.1.2. hou de juiste afstand

4.2.1.2.1. foto

4.2.2. gebruik je lichaam/body language

4.2.2.1. oogcontact

4.2.2.1.1. foto

4.2.2.2. gezichtsuitdrukkingen/mimiek

4.2.2.2.1. foto

4.2.2.2.2. foto

4.2.2.2.3. foto

4.2.2.3. gebruik duidelijke gebaren

4.2.2.3.1. foto

4.2.2.3.2. foto

4.2.2.3.3. foto

5. lesobservatie: https://www.youtube.com/watch?v=Niel3vqgwrU