Communicatie in de klas

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Communicatie in de klas Door Mind Map: Communicatie in de klas

1. Efficiënte communicatie?

1.1. Vertelling: aandachtstrekkers, structuur, herhaling, begrijpelijkheid, afwisseling, voorbeelden,aanschouwelijkheid

1.2. Interactie: betrokkenheid, oogcontact, flexibiliteit, inspelingsvermogen, vraagstelling

1.3. Verbaal: articulatie, intonatie, stemvolume, ritme, taalgebruik

1.4. Non-verbaal: mimiek,lichaamshouding, gebaren, uitstraling, afstand

1.5. Ondersteuning: beeldmateriaal, andere media, gebruik van licht en ruimte

2. Uitdagingen?

2.1. Leerlingen kunnen boeien

2.2. Leerlingen in de hand kunnen houden

2.3. Vakkennis

2.4. Verbale communicatie: stemvolume, geen dialect!

3. Do's?

3.1. Werken met veel voorbeelden

3.2. Gerichte vraagstelling

3.3. Duidelijke lesopbouw: inl-mdd-slot

3.4. Slot = herhalingsfim

3.5. Mooie articulatie, geen dialect

3.6. Geen vakjargon, duidelijke woordenschat

3.7. Goede mimiek, passend bij de verbale communicatie

3.8. Veel afwisseling in de les

3.9. Humor!

4. Don'ts?

4.1. Klas in de hand houden

4.2. Luider stemvolume

4.3. Meer gebruik van de ruimte

5. Tips?

5.1. Powerpointpresentatie = houvast

5.2. Variatie in werkvormen

5.3. Concreet werken met voorbeelden

5.4. Toepassen op de werksfeer