Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
LIJNEN Door Mind Map: LIJNEN

1. grafiek

1.1. rechte lijn

1.1.1. stijgend

1.1.1.1. richtingscoefficient is aantal stapjes omhoog bij 1 stapje naar rechts

1.1.1.1.1. a in de algemene formule is positief

1.1.2. dalend

1.1.2.1. richtingcoefficient is aantal stapjes naar beneden bij 1 stapje naar rechts

1.1.2.1.1. a in de algemene formule is negatief

1.1.3. snijpunt met de y-as

1.1.3.1. b in de algemene formule

1.1.4. evenwijdig

1.1.4.1. de richtingscoëfficiënt, a is hetzelfde in beide formules

2. tabel

2.1. er komt steeds evenveel bij

2.1.1. dit is de richtingscoefficient

2.1.1.1. a in de algemene formule

3. functie

3.1. haakjesnotatie

3.1.1. f(x) = ax + b

3.1.1.1. f is de naam van de functie

3.1.1.2. f(x) is de functiewaarde, de y-coördinaat van een punt

3.1.1.3. a is de richtingscoefficient

3.1.1.4. b is het snijpunt met de y-as

4. formule

4.1. y=ax+b

5. lijnen snijden

5.1. berekening snijpunt

5.1.1. vergelijking

5.1.1.1. opstellen

5.1.1.1.1. formule 1 = formule 2

5.1.1.2. oplossen

5.1.1.2.1. balansmethode

5.2. bijzondere snijpunten

5.2.1. snijpunt met x-as

5.2.1.1. y = 0 invullen

5.2.1.1.1. x berekenen

5.2.2. snijpunt met y-as

5.2.2.1. x = 0 invullen

5.2.2.1.1. y berekenen

5.3. plaats van de lijnen

5.3.1. ongelijkheid, plaats van de lijnen ten opzicht van elkaar

5.3.1.1. ax+b < cx + d

5.3.1.1.1. waar ligt de linkerlijn onder de rechterlijn

5.3.1.2. ax+b > cx + d

5.3.1.2.1. waar ligt de linkerlijn boven de rechterlijn

5.3.1.3. oplossen

5.3.1.3.1. manier 1

5.3.1.3.2. manier 2

5.3.2. ligt een punt op een lijn

5.3.2.1. vraag?

5.3.2.1.1. x-coördinaat en y-coördinaat invullen in de formule

5.3.2.2. gegeven

5.3.2.2.1. x-coördinaat en y-coördinaat invullen in formule