แร่ธาตุ

Plan your projects and define important tasks and actions

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
แร่ธาตุ Door Mind Map: แร่ธาตุ

1. ความหมาย

1.1. แร่ธาตุเกิดจากหินร้อนจากใต้ดิน

2. ประโยชน์

2.1. นำไปขายสร้างกำไร

3. วิธีอนุรักษ์

3.1. ไม่ขุดหาแร่มากเกินไป

4. ปัญหา

4.1. อัญมณีลดลง

5. วิธีแก้ปัญหา

5.1. ไม่ขุดหาอัญมณีมากเกินไป