น้ำ

Create a Market Plan for introducing a new product or brand

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
น้ำ Door Mind Map: น้ำ

1. ประโยชน์

1.1. กินน้ำ

1.2. อาบน้ำ

1.3. ปรุงอาหาร

2. ความหมาย

2.1. น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต

2.2. น้ำเป็นสิ่งที่เกิดมาตามธรรมชาติและมีมาพร้อมโลก

3. แนวทางอนุรักษ์

3.1. ใช้น้ำให้ประหยัด

3.2. ไม่ทำให้น้ำเสีย

4. ปัญหา

4.1. น้ำเสีย

4.2. ทิ้งขยะลงแม่น้ำ

5. วิธีแก้ไข

5.1. ไม่ทิ้งขยะลงน้ำ

5.2. ใช้น้ำให้ประหยัด