Leertheorieën

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Leertheorieën Door Mind Map: Leertheorieën

1. Behaviorisme

1.1. Pavlov

1.1.1. Geconditioneerde reflex

1.2. Skinner

1.2.1. Skinnerbox

1.3. Hedendaags

1.3.1. Bekrachtiging

1.3.2. Modelleren

1.4. Bestudeert primair het uiterlijk waarneembaar gedrag

1.5. Prikkel - Response

1.5.1. Aanleren van automatismen en motorische vaardigheden

2. Cognitivisme

2.1. Gagne

2.2. Nieuwe informatie moet aansluiten bij bestaande kennis

2.2.1. Ankerbegrippen

2.3. Gestaltpsychologie

2.3.1. Barlett

2.4. Zelfontdekkend leren

2.5. Betekenisvol leren

2.6. Vygotsky

2.6.1. Zone van naaste ontwikkeling

2.7. aandacht kwam voor het verwerkingsproces bij opslag van informatie door de hersenen

3. Sociaal-constructivisme

3.1. Piaget

3.2. Dewey

3.3. Zelf betekenis verlenen aan de omgeving

3.4. Kennis wordt door ieder mens op een eigen wijze geconstrueerd, waarbij men sterk wordt beïnvloed door de reacties en opvattingen in de sociale omgeving.

3.5. Little, 1990

3.5.1. Samenwerkend leren van docenten

4. Connectivisme

4.1. George Siemens

4.1.1. Een nieuwe leertheorie die niet gericht is op kennis, maar op het vermogen om nieuwe kennis te verwerven.

4.2. Stephen Downes

4.3. Alle connectivistische leeractiviteiten hebben actuele en accurate kennis tot doel

4.4. Moolenaar, de Laat (2007, 2012)

4.4.1. Netwerk leren

4.4.1.1. Kennis is aanwezig in een netwerk

4.4.1.2. Het netwerk zorgt ervoor dat de aanwezige kennis geactiveerd wordt.

4.4.1.3. De schoolleider bevindt zich aan de rand van het netwerk.

5. Perspectieven van Boonstra

5.1. -Planned change

5.2. -Organizational development

5.3. -Continuous change

6. Socratische dialoog

6.1. 1. Vertel kort wat u ervaren hebt

6.2. 2. De anderen stellen verhelderingsvragen

6.3. 3. De anderen verplaatsen zich in de schoenen van de voorbeeldgever

6.4. 4. Aan het eind neemt ieder een paar minuten de tijd om voor zichzelf te formuleren wat de essentie is, de principes of waarden waar het hier om draait

7. Rogers

7.1. focus

7.2. compatibility

7.2.1. Past het bij je?

7.3. profitability

7.3.1. Heb je er voordeel van?

7.4. complexity

7.4.1. Begrijp je het?

7.5. observability

7.5.1. Zijn er al voorbeelden van?

7.6. trialability

8. vd Akker (2013)

8.1. Curriculum op 4 niveaus

8.1.1. macro

8.1.2. meso

8.1.3. micro

8.1.4. nano

8.2. Spinnenweb

8.2.1. Visie

8.2.2. Tijd

8.2.3. Toetsing

8.2.4. Doelen

8.2.5. Inhouden

8.2.6. Leeractiviteiten

8.2.7. Rol van de leraar

8.2.8. Leerbronnen, materialen

8.2.9. Groeperingsvorm

8.2.10. Leeromgeving

9. Professionele Leergemeenschappen

9.1. S. Hord

9.1.1. Professional Learning Communities (reviewstudie 1997)

9.1.1.1. -supported and shared leadership -collective creativity -shared values and vision -supportive conditions -physical conditions -shared personal practice

9.2. Schon

9.2.1. The reflective practitioner (1983)

9.2.1.1. Reflection in action – reflectie op het eigen werk