schoolsysteem

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
schoolsysteem Door Mind Map: schoolsysteem

1. left brain dominant

2. right brain vs. left

3. left brain vs. right

3.1. balans

4. myths about the brain

5. right brain dominant

6. left or right take the quiz

7. US is a leftbrained society

8. left brain schools

9. left or rightbrained

10. right-brained discriminated

11. the rational mind & intuition

12. my whole mind