Belanghebbende

Belanghebbende bestuursrecht

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Belanghebbende Door Mind Map: Belanghebbende

1. Wie?

1.1. natuurlijke personen

1.2. rechtspersonen

1.3. bestuursorganen

2. Eisen

2.1. eigen belang

2.2. objectief bepaalbaar

2.3. actueel en voldoende zeker

2.4. persoonlijk

2.4.1. onderscheiden van anderen

2.4.2. zicht- of nabijheidscriterium

2.4.3. concurrentiecriterium

2.4.4. rechtstreeks de gevolgen ondervinden

2.5. rechtstreeks betrokken

3. Rechtsbronnen

3.1. Artikel 1:2 Awb

3.2. Jurisprudentie