Genetik och Evolution

Genetik Åk9

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Genetik och Evolution Door Mind Map: Genetik och Evolution

1. Dominant Sjukdomsanlag

2. DNA

3. Kvävebas

4. Arvsmassa

5. Baspar

6. Gen

7. Protein

8. Överskotts-DNA

9. Ribosom

10. Triplett

11. Genreglering

12. Kromosom

13. Kromosompar

14. Vanlig celldelning

15. Reduktionsdelning

16. Dominant Gen

17. Vikande Gen

18. Mutation

19. Vikande Sjukdomsanlag

20. Könsbundet Arv

21. Hybrid-DNA-Teknik

22. Genterapi

23. Avel

24. Förädling

25. Jäsning

26. Ensilage

27. Genteknik

28. GMO

29. Antifrysgen

30. Skräddarsydda Grödor

31. Gyllene Ris

32. Spontan Mutation

33. Naturligt Urval

34. Variation av egenskaper

35. Bioteknik