fysieke (over)belasting

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
fysieke (over)belasting Door Mind Map: fysieke (over)belasting

1. niet ergonomisch werken

2. te zwaar tillen

3. verkeerde hulpmiddelen gebruiken

4. verkeerd tillen

5. overbelasting

6. te weinig rust nemen