Marketingcommunicatieplan Ockenburg

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Marketingcommunicatieplan Ockenburg Door Mind Map: Marketingcommunicatieplan Ockenburg

1. Is het gelukt de Talkshow onder de doelgroep te krijgen?

2. 3. Uitvoering: marketingcommunicatie instrumenten, budget en tijdsplanning.

2.1. Budget: wat gaat het kosten? Inkomsten 7,50 per persoon (toegang), hoeveel mensen max in een uitzending, beloning?

2.2. Marketingcommunicatie instrumenten; wat ga je inzetten? Socials, reclame, kranten, flyers, folders etc.

2.2.1. CROSSMEDIA KANALEN: zoals de Posthoorn en Den Haag Centraal

2.3. Tijdsplanning: wanneer ga je welk instrument inzetten, hoelang en door wie?

2.3.1. Deadline zodat het plan ingezet kan worden om voor de zomer een breed publiek te hebben.

3. 2. Strategie: Doelgroepen, doelstellingen & boodschap

3.1. Doelgroepen: je daadwerkelijke doelgroep en (marketingdoelgroep) die je wilt bereiken met je marketingcommunicatieplan (communicatiedoelgroep).

3.1.1. Doelgroep: mensen die het waard vinden om maandelijks op de zondagochtend naar Ockenburgh te komen om de uitzending bij te wonen als publiek.

3.2. Doelstellingen

3.3. Door middel van SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, reëel, tijdgebonden.

3.4. Boodschap: die je aan je doelgroep wilt overbrengen.

3.5. 4P's: product, plaats, prijs, promotie (personeel).

3.5.1. Product: talkshow, plaats: ..., prijs: 7,50 toegang, promotie: crossmediakanalen, personeel: presentator, interviewer, gastvrouw, regisseur, columnist.

4. 1. Analyse: Interne/externe analayse (SWOT-analyse)

4.1. Wat gaat erg goed/ wat kan er verbeterd worden?

4.2. Intern: sterke en zwakke punten

4.3. Extern: kansen en bedreigen

4.3.1. Door middel van DESTEP: demografische, economische, sociale, technische, ecologische en politiek-juridische factoren

5. 4. Evaluatie: welke effect heeft het plan gehad?

6. Waar heeft het plan betrekking op? De Talkshow 5voor12.

7. Locatie Talkshow: Buitenplaats Ockenburgh Den Haag, theaterzaal de Vleugel.

8. Info: www.desteven.nl en www.dezaak.nl