Vormen van overeenkomsten verrichten van arbeid

Mindmap overeenkomsten verrichten van arbeid

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Vormen van overeenkomsten verrichten van arbeid Door Mind Map: Vormen van overeenkomsten verrichten van arbeid

1. Arbeidsovereenkomst

1.1. persoonlijk arbeid verrichten

1.2. gezagsverhouding

1.3. loon betaling

1.4. gedurende zekere tijd

1.5. wilsovereenstemming

1.6. Situatie: vaak structureel werk

2. Aanstelling

2.1. in dienst bij overheidswerkgever

2.2. persoonlijk arbeid verrichten

2.3. gezagsverhouding

2.4. loon betaling

2.5. gedurende zekere tijd

2.6. eenzijdig

2.7. Situatie: vaak structureel werk

3. Uitzendovereenkomst

3.1. personeel geworven en ingezet door uitzendorganisatie

3.2. Fasen systeem/ Wet Waadi

3.3. werknemer in dienst uitzendorganisatie

3.4. Situatie: tijdelijk werk

3.5. bijzondere arbeidsovereenkomst (3 partijen)

4. Detacheringovereenkomst

4.1. werkgever blijft hetzelfde

4.2. tijdelijk elders werken

4.3. arbeidsvoorwaarden werkgever blijven hetzelfde

4.4. Situatie: mobiliteit, opvang pieken elders

5. Gemengde overeenkomst

5.1. arbeidsovereenkomst samen met andere overeenkomst, bij. huur dienstwoning

5.2. Situatie: werk noodzaakt andere overeenkomst

6. Thuiswerkovereenkomst

6.1. thuis tegen betaling arbeid verrichten voor onderneming(en)

6.2. kan via arbeidsovereenkomst of via aanneming van werk

6.3. Situatie: persoonlijke omstandigheden arbeider spelen een rol

7. Payroll

7.1. werkgever werft zelf

7.2. werknemer in dienst Payroll bureau

7.3. zelfde arbeidsvoorwaarden als werknemer in dienst

7.4. Situatie: tijdelijk werk, geen werkgeversverplichtingen

7.5. bijzondere arbeidsovereenkomst (3 partijen)

8. ZZP/ Freelance overeenkomst

8.1. niet in dienst werkgever

8.2. niet verplicht zelf arbeid te verrichten

8.3. uurtarief of aanneemsom

8.4. meerdere opdrachtgevers

8.5. geen loondoorbetaling bij ziekte/ vakantie

8.6. Situatie: specialistisch werk, incidenteel werk

8.7. Situatie: specialistisch werk, tijdelijke overbrugging, incidenteel werk

9. Oproepovereenkomst

9.1. bepaalde uren, wisselend

9.2. 0-uren of min-max contract

9.3. uitgestelde prestatieplicht

9.4. Situatie: opvang pieken of tijdelijk tekort personeel werkgever

10. Overeenkomst aanneming werk

10.1. tot stand brengen werk stoffelijke aard

10.2. buiten dienstbetrekking

10.3. mogelijkheid uitbesteding werk aan onderaannemers

10.4. afspraak prijs werk

10.5. opzegging te allen tijde mogelijk door opdrachtgever

10.6. Situatie: Klussen, projecten