Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
MOTIVATIE Door Mind Map: MOTIVATIE

1. situaties uit verleden?

1.1. overeenkomsten

1.2. individueel: voorbeelden

1.3. groepjes: delen: overeenkomsten zoeken

1.4. klassikaal: steeds sterker voorbeeld geven

2. mensen

2.1. eigen omgeving

2.2. beroemdheden

2.3. in groepjes en verzamelen

2.3.1. wie

2.3.2. wat zie je, hoor je?

2.3.3. achtergrond?

3. invloed

3.1. positief

3.1.1. belang

3.1.2. lange / korte termijn

3.1.3. personen

3.1.4. omgeving

3.1.5. uiteindelijke effect

3.1.6. sfeer

3.1.7. doelen

3.1.8. ...

3.2. negatief

3.2.1. onbewuste motieven

3.2.1.1. overtuigingen

3.2.1.2. pijn --- plezier

3.2.1.2.1. remmingen

3.2.1.2.2. mechanismen

3.3. in groepjes brainstorm, verzamelen en categoriseren

3.3.1. gesprek

3.4. antwoorden leerlingen

3.4.1. positief

3.4.1.1. interesse, plezier, enthousiasme, passie / vuur

3.4.1.2. toekomst, doel

3.4.1.3. doorzettingsvermogen, discipline, wilskracht, eerzucht

3.4.1.4. samen, coach, docent, familie

3.4.1.5. stimuleringspreken

3.4.1.6. sfeer

3.4.1.7. beloning, resultaat

3.4.1.8. dwang

3.4.1.9. progressie

3.4.1.10. eten

3.4.2. gevoel

3.4.3. negatief

3.4.3.1. consequenties

3.4.3.2. druk, tijd

3.4.3.3. tegenslagen

4. positief <---> negatief

5. ondersteunend

5.1. haalbare concrete doelen

5.2. beloningen

5.3. visualiseren

5.3.1. weg naar doel

5.3.2. behaald doel

5.4. herkennen van excuses

5.5. WHAT YOU THINK IS WHAT YOU GET

5.5.1. A + B = C

5.5.1.1. A: situatie / gedrag

5.5.1.2. B: gedachten

5.5.1.3. C: gevoel / gedrag

5.6. gesprek

6. intrensiek / extrensiek

7. kenmerken van gemotiveerde mensen volgens leerlingen

7.1. doorzettingsvermogen, opoffering, prestatiedrang, eerzucht

7.2. initiatief tonen

7.3. doel hebben, elke dag werken aan je doel, toekomstbeeld

7.4. geloof in de haalbaarheid van je doel, geloof in jezelf, positief denken

7.5. plezier, enthousiasme, passie