Digitale læremidler på Silkeborg ungdomsskole

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Digitale læremidler på Silkeborg ungdomsskole 저자: Mind Map: Digitale læremidler på Silkeborg ungdomsskole

1. Dansk

1.1. Clioonline Danskfaget

1.2. Grammatip.com

1.3. Webprøver.Gyldendal

1.4. Ilitt

2. Matematik

2.1. MatematikFessor

2.2. Matematik.Gyldendal

2.3. GeoGeBra

2.4. SkoleDu

2.5. Educas

3. Engelsk

3.1. Engelsk.Gyldendal

3.2. PSpraktisksprog

3.3. Grammatip.com

4. Fysik / Kemi

4.1. FysikKemifaget

5. Diverse

5.1. Skoletube

5.2. LærIT

5.3. Ordbogen.com

5.4. EMU Træneren

5.5. Filmcentralen

6. Samfundsfag

6.1. [email protected]

6.2. Samfundsfaget

7. Tysk

7.1. Deutsch als Fremdsprache

7.2. PSpraktisksprog

7.3. Grammatip.com

8. Fransk

8.1. PSpraktisksprog

9. Dansk som andetsprog

9.1. Vores fælles sprog

9.2. Ordnet.dk/den danskeordbog

9.3. Danske dyr

9.4. Verdens dyr

9.5. Dr.dk/ligetil

9.6. EMU Lexin

9.7. Sproget.dk

9.8. DanskHerogNu

9.9. Nyi.dk

9.10. FjernUV

9.11. Netdansk