시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Meiose 저자: Mind Map: Meiose

1. Meiosen er en genetisk variation

1.1. En celle der deler sig ved meiose, vil bliver til fire forskellige celler, med forskellig genetisk materiale

1.1.1. Alle de delte celler har kun halv så mange kromosomer som modercellen.

1.1.2. Dette kaldes en seksuel reproduktion

1.1.3. De celler som dannes kaldes kønsceller

2. Kønsceller

2.1. Kønsceller har et halvt set kromosomer

2.1.1. 2x23 kromosomer

2.1.1.1. 23 fra moderen

2.1.1.2. 23 fra Faren

2.1.1.3. Sådan nogle celler hedder kropsceller og siges at være diploide.

2.1.1.3.1. Når kropsceller deler sig får den fire datterceller med forskelligt indhold.

3. Interfase

3.1. Cellen vokser sig stor, dna'et vil fordobles ved replikation

3.2. Der vil også dannes nogle protein komplekser som kaldes Centrosomer, de spiller en rolle i celledelingen.

4. Profase 1

4.1. I profase 1 bevæger centrosomerne sig over på den modsatte side af cellen

4.1.1. DNAet fortættets og de to søster kromosomer kommer til syne

4.1.1.1. Hunkromosomerne og han kromosomerne finder sammen i par

4.1.1.1.1. Det er en homolog overkrydsning

5. Metaface 1

5.1. Cellekernemembranen opløses og kromosomparrene vil ligge frit i cellen.

5.1.1. Så udsender centrosomerne tentråde som bliver forbåndet med midten af hvert kromosom.

5.1.1.1. De homologe par centres

6. Anafase 1

6.1. Trækkes i tentrådene fra hvert centrosom - resultere i at kromosompar seperares til hver deres sider i cellen

7. Teloface 1

7.1. Cellekernen bliver dannet rundt om kromosomerne, og cellemenbranen behynder at krymbe.

7.1.1. Fortsætter ind til at der er dannet to celler.

7.1.1.1. De to celler vil være genetiske forskellige som var meningen, men kromosomerne er stadig fordoblet.

8. Profase 2

8.1. De 2 nye celler er nu i profase 2

8.1.1. Kromosomer bevæger sig.

8.1.1.1. Når dna'et er fortættet og centrosomerne bevæger sig til hver sin side.

9. Anaface 2

9.1. Tentrådene trækker i kromosomerne og søsterkromatidernevil blive skilt ad, og bevæge sig til hver sin side.

10. Metafase 2

10.1. Centrosomerne udsende tentråde - fører kromosomerne til midten af cellen

10.1.1. Enkelte kromosomer på række, i stedet for kromosompar

11. Telofase 2

11.1. I telefase 2 bliver der dannet cellekerner om kromosomerne

11.1.1. Cellemembranen begynder at indsnævre, indtil cellerne deler sig i to

11.1.1.1. Nu er der kommer fire celler, med 23 kromosomer i hver

11.1.1.2. De er alle genetisk forskellige

11.1.1.3. Nu er meiosen færdig

11.1.1.4. De fire celler, som ved mennesker vil være sædceller og ægceller. De kan nu formerer sig igen

11.1.1.5. Herefter kan to celler smelte sammen og ved hjælp af mitose, vil der blive dannet et menneske