De germanen

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
De germanen 저자: Mind Map: De germanen

1. 1. BRONNEN

1.1. Romeinse geschriften

1.1.1. Germania: Tacitus

1.2. archeologische bronnen

1.2.1. veenlijken

2. 2. HERKOMST

2.1. Scandinavië

2.2. verspreiding: 1400 v. Chr. naar West- en Midden-Europa

3. 3. SAMENLEVING EN POLITIEK

3.1. genetische basis

3.2. indeling:

3.2.1. familie sibbe gouw stam

3.3. macht:

3.3.1. heerkoning

3.3.1.1. niet erfelijk

3.3.1.2. enkel in tijden van oorlog

3.3.2. sacraalkoning

3.3.2.1. erfelijk

4. 4. RELIGIE

4.1. bronnen:

4.1.1. Tacitus

4.1.1.1. 3 belangrijke goden

4.1.1.1.1. Mercurius

4.1.1.1.2. Hercules

4.1.1.1.3. Mars

4.1.2. Edda's

4.1.2.1. 5 belangrijke goden

4.1.2.1.1. Wodan

4.1.2.1.2. Freya

4.1.2.1.3. Donar

4.1.2.1.4. Balder

4.1.2.1.5. Loki

4.1.3. archeologie

4.1.3.1. vondsten

4.1.3.1.1. Vagdavercustis

4.1.3.1.2. de 3 matronen

5. 5. GERMAANSE INVLOED

5.1. tradities en opvattingen

5.1.1. moderne talen

5.1.2. feestaden

5.1.3. weekdagen

5.1.4. religieuze en folkloristische gebruiken