การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย 저자: Mind Map: การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย

1. ด้านการทหาร

1.1. http://www.youtube.com/watch?v=TfzJYpVVoLg

1.2. http://www.youtube.com/watch?v=wruzhpzd30s

1.3. http://www.youtube.com/watch?v=t8ZPC8MDPSc

2. ด้านการแพทย์

2.1. ใช้เป็นบทเรียนการสอนด้านการแพทย์

2.2. เป็นสื่อการเรียนการสอน

2.3. http://www.youtube.com/watch?v=HBIYwiktPsQ

3. ด้านอวกาศ

3.1. http://www.youtube.com/watch?v=ZDaFQsdNNgU

3.2. http://www.youtube.com/watch?v=pfipHdVNI3M

3.3. http://www.youtube.com/watch?v=ZTo6-Zt6caY

4. ด้านการท่องเที่ยว

4.1. http://www.youtube.com/watch?v=vFN_IhZHL5

4.2. http://www.youtube.com/watch?v=8_o2AJikbAk

4.3. http://www.youtube.com/watch?v=xCVgCHK1Obs

4.4. http://www.youtube.com/watch?v=y-_5W_LThuM

4.5. http://www.youtube.com/watch?v=N0iccYCVd_M

5. ด้านตำรวจ

5.1. http://www.youtube.com/watch?v=zBVas8utZ1A

5.2. http://www.youtube.com/watch?v=jsYRvLmaXrU

6. การศึกษา

6.1. http://www.youtube.com/watch?v=GcGXNTeoPfY

6.2. http://www.youtube.com/watch?v=sXHZ1yoFlDk

6.3. http://www.youtube.com/watch?v=mgHMjNs2XEw