KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
KẾ HOẠCH TỔNG HỢP 저자: Mind Map: KẾ HOẠCH  TỔNG HỢP

1. EVENT

1.1. Thời gian: 30-31/07

1.2. Teasing vào 24/07

1.3. Deadline: 18/07

1.4. Đại tiệc Buffet Đồng giá 199k

1.5. CHI NHÁNH

1.5.1. Quận 12

1.5.2. Long Khánh

1.5.3. Biên Hòa

1.5.4. Củ Chi

1.5.5. Đà lạt

1.5.6. Bảo Lộc

2. FLASH SALE

2.1. Thời Gian: 14/07 - 24/07

2.2. Mỗi dịch vụ 2 Post

2.3. Deadline: 12/07

2.4. CHI NHÁNH

2.4.1. Quận 12

2.4.1.1. CN1

2.4.1.1.1. Nám 99k - dưới 20 suất

2.4.1.2. CN2

2.4.1.2.1. Khử thâm môi 499k

2.4.2. Long Khánh

2.4.2.1. Mưa tới nhưng chớ ẩm ương -> Triệt lông 49k/lần

2.4.2.2. Tắm trắng 399k

2.4.3. Biên Hòa

2.4.3.1. Mụn đâu còn là nỗi lo? -> Trị mụn kháng khuẩn Nano Skin 159k

2.4.4. Củ Chi

2.4.4.1. Khử thâm môi 499k

2.4.4.1.1. đã đăng

2.4.5. Đà lạt

2.4.5.1. Đẩy lùi sắc tố da "say bye" với mụn

2.4.6. Bảo Lộc

2.4.6.1. Mụn đâu còn là nỗi lo? -> Trị mụn kháng khuẩn Nano Skin 159k

2.4.6.2. Sinh nhật (Miễn phí mụn, nám duy nhất ngày 18/7)

3. Chương trình sinh nhật Bảo Lộc

3.1. MỤC TIÊU

3.2. ĐỐI TƯỢNG

3.3. CHUẨN BỊ