Undervisning-læring-viden

Foreløbig mindmap ud fra undervisningen i undervisning, læring og viden. Pia

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Undervisning-læring-viden 저자: Mind Map: Undervisning-læring-viden

1. Illeris

2. Undervisning

2.1. Behavioristisk

2.2. Konstruktivistisk

2.3. Socialkonstruktivistisk

3. Taksanomi

3.1. 1. niveau: Elementær viden og færdigheder. Kumullativ og assimallativ.

3.2. 2. niveau: (Kompetence) Parate til at vide. Lære at lære. Refleksivt, vurdere i situationer.

3.3. 3. niveau: (Kreativitet) Holdning, kritisk, perspektivere. Emergens