시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
1. Behov 저자: Mind Map: 1. Behov

1. 2. Hvad er behovet for at inddrage denne teknologi/undervise på denne måde?

2. 3. Kan anvendelsen af IT give en pædagogisk merværdi i forhold til faget, inspiration, motivation ...

3. 4. Er dit læringssyn i overensstemmelse med de 6 principper i "Skolen i Bevægelse"

4. 1. Undervisningens mål

4.1. Læringsmål og trinmål

4.1.1. Skolenet- Vejle

4.1.2. PMC - Aalborg

4.2. Faghæfte 48

5. 5. Hvordan passer forløbet ind i elevernes generelle digitale kompetenceudvikling?

6. 6. Er der sammenhæng med undervisningen i andre fag i klassen og på årgangen? Klasseteam- og årgangsteam.