Belanghebbende

Belanghebbende bestuursrecht

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Belanghebbende 저자: Mind Map: Belanghebbende

1. Wie?

1.1. natuurlijke personen

1.2. rechtspersonen

1.3. bestuursorganen

2. Eisen

2.1. eigen belang

2.2. objectief bepaalbaar

2.3. actueel en voldoende zeker

2.4. persoonlijk

2.4.1. onderscheiden van anderen

2.4.2. zicht- of nabijheidscriterium

2.4.3. concurrentiecriterium

2.4.4. rechtstreeks de gevolgen ondervinden

2.5. rechtstreeks betrokken

3. Rechtsbronnen

3.1. Artikel 1:2 Awb

3.2. Jurisprudentie