Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer 저자: Mind Map: Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

1. Syreregn

1.1. So2

2. Plastik

2.1. havet

2.2. Hormonforstyrrende stoffer

3. Forurening

3.1. Biler

3.2. Co2

3.3. NOX

4. Drivhusgasser

4.1. Methan gas

5. Forsuring af havet

6. Landbrug

7. carbon kredsløb

8. åndedræt